Polityka prywatności

 1. Wstęp

Witamy na stronie internetowej www.themakijaz.pl. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe naszych użytkowników, w tym potencjalnych klientek. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed korzystaniem z naszej strony.

 1. Informacje o administratorze danych

Administrator danych osobowych, czyli podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych na stronie www.themakijaz.pl, to:

Firma: TheMakijaż by Ewelina Głuszek

Adres: ul. Honoriusza Balzaka 4c/14, 52-437 Wrocław 

E-mail: themakijaz @ gmail . com

Telefon: 6 9 5 4 9 1 0 1 0 

 1. Rodzaje zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, zbieramy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Imię i nazwisko potencjalnej klientki (w przypadku formularzy kontaktowych i subskrypcji).
 • Dane techniczne, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, dane logowania itp.
 • Dane zbierane za pomocą plików cookie lub podobnych technologii, o których mowa w naszej Polityce Cookies.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia lepszej jakości świadczonych usług, dostosowania treści i reklam, analizy statystyk i analizy ruchu na stronie, a także w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Dane osobowe potencjalnych klientek używane są także do nawiązania kontaktu w odpowiedzi na zapytania i zgłoszenia.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych,
 • wypełnienie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
 • wypełnienie obowiązku prawego nałożonego na administratora danych.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym podwykonawcom, partnerom lub instytucjom, które pomagają nam w świadczeniu usług na stronie www.themakijaz.pl. Dane mogą być również przekazywane w przypadkach, w których jest to wymagane przez prawo.

 1. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych. Mają również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

 1. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem. Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych.

 1. Polityka cookies

Na stronie www.themakijaz.pl używane są pliki cookie i podobne technologie. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie.

 1. Usługi zewnętrzne

Na stronie www.themakijaz.pl mogą być wykorzystywane usługi zewnętrzne, takie jak np. Google Analytics i Facebook. Użytkownicy powinni zapoznać się z politykami prywatności tych usług, aby dowiedzieć się, jakie dane są zbierane i przetwarzane przez te usługi.

 1. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Wszelkie zmiany w polityce będą publikowane na tej stronie.

Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.

Data ostatniej aktualizacji: [05.08.2023]